Vermist
Katten leren ontdekken, begrijpen, inzicht in hun leefwereld krijgen, katten met liefde & respect behandelen, dat is ons doel, daar gaan we voor...

Kattenadvies iVZW

Troonstraat 60/107 - 8400 OOSTENDE (Belgium)

O.Nr.0643.971.914 - Giften: BE53 5230 8077 9453 

BIC CODE:TRIOBEBB

 📞 Telefoneer ⎢ info@kattenadvies.be 

www.kattenadvies.be - www.worldcatnonprofit.org

De link tussen Mens & Kat

Support us here please - ook lid worden


kan hier, stort onmiddellijk 60 euro met vermelding: Lid worden

FIRST WORLD CAT NONPROFIT

Er zijn vele manieren waarop men aandacht kan krijgen bij een "vermiste kat".

Er zijn ook heel wat websites die daar dieper op ingaan. Voorlopig willen we uw aandacht vestigen op deze app en deze webite waar u verder geholpen wordt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Lees meer
Accepteren