Voor nieuwe leden is er binnenkort dit initiatief.

 

Het is de Facebook pagina van jouw kat. Men kan ze zelf naar eigen believen aanpassen… Met ondermeer het adres van jouw eigen dierenarts, gedragstherapeut, baasjes, kortom alles wat uw kat over zichzelf kwijt wil…

Read more

Onze missie is duiselijk: “Wereldwijd de link te zijn tussen mens & kat”.
Uiteraard kunnen we dat niet alleen, er zijn veel helpende handen nodig om de kattenpootjes te helpen. Doet u reeds iets voor katten, let wel ENKEL katten, dan kunnen we misschien samen werken aan een betere katten-wereld ???
Hoe zien wij de samenwerking:

U hebt een oprecht hart voor katten
Financieel persoonlijk gewin sluit u volledig af, zijn er onkosten, dan zijn ze duidelijk omschreven.
U wil u eigen o…

Read more

Ik heb een zieke (ras)kat aangekocht

Wanneer u een dier aankoopt bij een professionele verkoper, valt dat onder de consumentenwet. Dit houdt in de eerste plaats in dat een garantietermijn van twee jaar van toepassing is. Heeft u een raskat aangekocht en wordt het dier kort daarop ziek, of het komt te overlijden, dan heeft u recht op een schadevergoeding (aankoopprijs, dierenartskosten, morele schade). Vergeet niet om alle betalingsbewijzen (aankoop, dierenartskosten, medicijnen, autopsie, …) goed bij te houden.

Kattenadvies iVZW wil u bijstaan om gerichte stappen te ondernemen indien nodig.

Hoe te werk gaan wanneer u een zieke jonge raskat hebt aangekocht

Neem zo snel mogelijk contact op met de verkoper (schriftelijk of via e-mail of een aangetekende brief) dat men u een ziek kitten heeft verkocht en dat u een schadevergoeding claimt. (Let op met telefonische contacten, zorg voor bewijzen)

Laat bij overlijden een autopsie uitvoeren, via jouw dierenarts of door de Universiteit Gent :Klik hier….
De kostprijs is te verwaarlozen en staat op hun website. U kan deze trouwens terugvorderen in uw claim.

Stel de verkoper zo snel mogelijk schriftelijk in gebreke, wanneer u geen gehoor krijgt
en verzoek over te gaan tot vergoeding van de vastgestelde schade. Leden kunnen een voorbeeldbrief gratis bekomen.

Wanneer de verkoper weigert over te gaan tot een schadevergoeding, of u krijgt geen reactie, doe dan beroep op een advocaat om de zaak met dagvaarding ,voor de rechtbank te brengen. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan uw dossier overmaken en vragen of zij de erelonen van uw raadsman vergoeden. U mag altijd vrij zelf uw advocaat te kiezen.

Een eerste gratis oriënterend juridisch advies kan bij de Commissie voor Juridische Bijstand. De Commissie voor Juridische Bijstand zal uw dossier niet behandelen, maar zal wel een lijst geven van advocaten gespecialiseerd in een materie terzake.

 

Facebook Commentaar