Kedi of de Nederlandse vertaling voor katten…

Deze prachtige schitterende nieuwe “documentaire film” is wat ons betreft een echte aanrader. Niet alleen brengt hij het verhaal van zeven katten, hij brengt ook Oost en West samen door Istanboel als locatie te nemen… Een super film die u kunt aankopen via Youtube “Red” voor de liefhebbers een must…

Katzenherberge La Palmera

Tijdens de wintermaanden waren we te gast bij La Palmera in Sella , aan de Costa Blanca. Volgend jaar gaan we terug naar de bejaarde vrouw in de bergen van Sella waar ze meer dan 175 katten met veel liefde herbergt.

IMG_7050

Deze diashow vereist JavaScript.

Waar moet de kat heen bij sterfgeval…

Recent werden we geconfronteerd met een mevrouw bij wie haar moeder gestorven was. De vrouw kon de kat niet bijhouden en moest dus regelmatig naar het voormalige ouderlijke huis om de kat te voorzien van het nodige. Wij van Kattenadvies iVZW vinden dit op zich al een zeer vervelende situatie zowel voor kat als mens. Het verhaal werd zelfs nog grimmiger toen de kat na verloop van tijd met vlooien zat… Volgens de vrouw kon ze nergens terecht met haar moeders kat? Klopt dit verhaal, dan zijn we niet goed bezig met asielbeleid? We gooien met geen verwijten maar vragen ons af welke organisaties dergelijke katten wel opvangen? Graag zouden we kunnen adviseren in geval van nood. 

 

Neemt uw organisatie deze katten op, laat het ons even weten, alvast bedank. Als link tussen kat & mens is het immers onze taak te informeren in deze netelige kwesties.

Kattenplan verplicht de sterilisatie van huis- en zwerfkatten

Het ontwerp wil de groei van het kattenbestand, dat elk jaar met 6% toeneemt, indijken. Die toename zorgt voor een overbezetting van de dierenasielen en een verbreiding van zwerfkatten. Dit veroorzaakt meer euthanasie in overbevolkte asielen, en meer zwerfkatten verhogen het risico op de verspreiding van besmettelijke ziekten (leucose, katten-aids, neusverkoudheid, besmettelijke katten-buikvliesontsteking en zoönosen als toxoplasmose, hoofdzeer en dolheid).

In 2011 kwamen 35 000 katten in asielen terecht, waarvan 12 000 een dodelijk spuitje kregen. Dat waren er 2 000 meer dan in 2010. Twee nieuwe koninklijke besluiten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, over de sterilisatie van zwerfkatten en katten in asielen, bij kwekers en particulieren moeten deze cijfers naar beneden halen.

Het eerste koninklijk besluit vormt de wettelijke basis voor het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van Katten van de FOD Volksgezondheid.

Het voorziet in een geleidelijke sterilisatie van alle huiskatten in ons land:

• Vanaf 1 september 2012 moeten alle katten in de Belgische asielen gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn voor ze kunnen worden geadopteerd. Tot 1 maart 2013 kan de adoptant echter met het asiel een overeenkomst afsluiten om de sterilisatie door een arts van zijn keuze te laten uitvoeren binnen de zes maanden na adoptie. Een dergelijke overeenkomst kan nog tot 1 maart 2014 voor katten jonger dan zes maanden bij adoptie.

• Vanaf 1 september 2014 wordt deze maatregel naar kwekers en particulieren uitgebreid. Alle katten moeten dan vóór ze verkocht of weggegeven worden, gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie mogen worden verhandeld.

De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid zal in elke fase van het Plan de uitgevoerde maatregelen evalueren, onder andere door gebruik te maken van de jaarlijkse statistieken van de in de asielen opgevangen katten. Hij zal daarbij rekening houden met de volksgezondheid, en de regering belooft nu al om desnoods bijkomende maatregelen te nemen.

Een tweede koninklijk besluit is voor de gemeenten bestemd. Elke gemeente moet voor een contactpunt zorgen waar inwoners zwerfkatten kunnen melden, zodat ze gevangen, gesteriliseerd en weer vrijgelaten kunnen worden, of desnoods geëuthanaseerd. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat de gesteriliseerde zwerfkatten gevoederd worden en dat ze beschutting hebben tegen extreme weersomstandigheden. De gemeenten zullen via een specifiek formulier bepaalde gegevens over hun zwerfkattenbeleid moeten bijhouden.

De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid ijvert al jaren voor de sterilisatie van katten om het aantal asielkatten en gevallen van euthanasie te beperken. Dankzij het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van katten wordt de sterilisatie stapsgewijs verplicht voor alle katten. Intussen organiseren al heel wat asielen en verenigingen voor dierenbescherming sterilisatie- en bewustmakingscampagnes.

Bron: Persdienst van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen