Herfst tip ! Belangrijk …

Katten kunnen ook een winterdepressie krijgen na een leuke zomer waar ze veel buiten konden spelen…

Stockholm syndroom bij katten…

Er zijn nogal wat “zelfverklaarde gedragstherapeuten” die menen te moeten stellen dat katten leiden aan het Stockholmsyndroom. Het Stockholmsyndroom is een “door mensen onderzocht en in mensen context geplaatst fenomeen waarbij gegijzelden sympathie krijgen voor hun gijzelaars uit zelfbehoud, zeg maar overlevingsdrang.

De vraag is klopt dit bij katten wel. En om direct alle onrust weg te nemen zeggen wij “neen”. Het is de zoveelste onzin die men verkondigd omdat men vaak het gedrag van honden vergelijkt met dat van katten. Als katten adviseurs zijn wij totaal tegen gedragstherapeuten die zich tot meerdere diersoorten richten dan katten. Ze gaan ervan uit dat een hond als roedeldier enkel en alleen onvoorwaardelijke liefde kan geven aan zijn alfa meester, maar dat op zich is, in hun context, al een Stockholmsyndroom, want het dier doet dat ook uit overlevingsdrang…Stockholmcat

De achterliggende gedachte komt ook vaak voort uit het feit dat “extreme dierenvrienden” denken dat alle katten moeten vrij in de natuur leven en ook daar hebben wij andere bedenkingen over, net of mensen nog vrij leven in bossen, in de vrije natuur, zonder structuur en zonder regels?

Maar katten zijn toch solitaire wezens zegt men? Zeker, katten kunnen perfect alleen overleven in de vrije natuur, wat niet wil zeggen dat ze altijd alleen willen leven, maar indien nodig kunnen ze terugvallen op al hun vaardigheden en door de natuur geschonken instrumenten, die veel accurater zijn dan bij mensen. Maar katten kunnen ook perfect in groep leven, echter hun vertrouwen naar andere groepen is heel klein en dat heeft te maken met het feit dat ze in de natuur zowel prooidier als predator zijn.

Zijn katten nu allemaal lief tegen hun eigenaren (?) omdat ze leiden aan het Stockholmsyndroom?

Dan kan men even simplistisch stellen dat katten kunnen jaloers zijn… De meeste gedragstherapeuten zijn het er al lang over eens dat jaloezie een menselijke term is wat men niet kan doortrekken naar katten, katten willen gewoon iets bekomen uit opportunisme, dat is geen jaloezie. Dus katten die lief zijn naar hun eigenaar toe, doen dat omdat ze perfect weten dat het hen iets op kan leveren en dat geeft niks met Stockholm te maken, ver van. Die dieren zijn daar ook niet ongelukkig over, ze kunnen perfect in een bijna onderlinge stressloze situatie leven met hun huisgenoten, hoewel…

Stress bij katten is zeer complex! Hierover praten kan ons heel ver leiden en heeft weer alles te maken met het feit dat katten territoriale jagers én ook prooien zijn van oorsprong. Echter de huiskat heeft lang geleden, uit opportunisme voor zichzelf uitgemaakt dat zijn leven veel eenvoudiger en langer kan verlopen in de buurt van mensen, net zoals wij ook kiezen voor opportuniteiten die we nu vandaag de dag voor handen hebben en niet meer in bossen of spelonken wonen…

Om stress bij katten te optimaliseren is het wel nodig dat eigenaars kennis van katten hebben (en hun NOOIT VERGELIJKEN MET HONDEN).

Een safe-place , enrichment, het zijn maar een paar sleutels op de weg naar een perfecte harmonieuze samenleving met katten. Maar eigenaars schuldgevoelens opzadelen alsof alle katten aan “het Stockholmsyndroom” zouden leiden, daar doen wij als organisatie, de link tussen mens & kat, niet mee. Het is het zoveelste cowboy verhaal waar niks van bewezen is wetenschappelijk. En zelfs met wetenschappelijke opzet van onderzoeken ivm katten moet men steeds heel genuanceerd te werk gaan. Onze blik op katten is immers totaal verwrongen omdat wij ook roedeldieren zijn, net als honden trouwens en ons zelden kunnen inleven in katachtigen en hun beleving van de feiten. – Raf Van Duyse katman & oprichter van Kattenadvies iVZW – Kattengedragstherapeut. – Voor alle vragen over uw kat info@kattenadvies.be

Internationale kattendag

Sinds 2002 hebben ook katten hun dag op 8 augustus! Ruim 400 jaar te laat die dankbaarheid maar enfin, katten zijn vergevingsgezinde dieren. Internationale dag van de kat is een volle 24 uur erkenning en verering van één van de oudste en meest geliefde huisdieren van de mensheid.téléchargement.jpg

Dus rol de rode loper uit en verwen uw harige katachtige vriend, omdat de internationale dag van de kat, één dag per jaar is waar zwarte katten geluk brengen en jouw T-shirt er vandaag één met een kat op MOET zijn…

 

Wonen aan de straatkant met uw kat(ten)…

Maar al te vaak stellen we vast dat katten door wagens overreden worden op (drukke) wegen… Mensen denken ook dat katten het gevaar wel zien en horen en dat klopt ook meestal wel. We zeggen duidelijk “MEESTAL” want dat is helaas niet altijd het geval.

Een belangrijk deel van onze katten zijn jagers en er zijn er ook die helemaal niet jagen hoor, vaak een combinatie van genetica en opvoeding van de moeder. Voor eigenaars die een kat hebben die ‘nogal’ graag jaagt is er een extra aandachtspunt wanneer ze aan een drukke straat wonen. De motivatie is bij katten het verschil tussen soms “leven en dood”. Katten kunnen minutenlang geconcentreerd, gefocust zitten of liggen op de uitkijk van een prooi, die prooi hoeft echt geen olifant te zijn hoor, een klein insect kan al de gegadigde zijn… Nu wanneer ze in dergelijke toestand liggen zijn ze vaak heel kwetsbaar. Ze slagen er op dat moment in alle lichaams- en hersenfuncties bijna 100% af te stemmen op het vangen van die prooi. Dat wil ook zeggen dat hun aandacht voor externe factoren uiterst miniem is. Stelt u het zich even voor alsof u net een belangrijk schriftelijk examen aan het afleggen zijt of waart vroeger of nu op de school…

Hunting_cat
Kat op de uitkijk

Een beweging van die prooi of een kleine wijziging van de toestand is vaak al voldoende dat uw kat onbezonnen over de weg raast… soms de dood tegemoet… Het hoeft dus niet altijd de schuld te zijn van een “laagvlieger op 4 wielen” hoor, meestal is het gewoon een samenloop van omstandigheden zoals bij elk ongeval.

De vraag die zich opdringt: wat kunnen we daaraan doen?

Wel hier kunnen we kort zijn: zorg dat uw kat(ten) zeker geen vrije toegang hebben tot die straat. En dat hoeft echt niet zo een dure ingreep te zijn hoor. Tegenwoordig kan je in veel tuincenters terecht om van dat gaas, er is zelfs gaas wat je vanop kleine afstand al niet meer opmerkt in het landschap, dus het hoeft uw mooi zicht niet te hinderen. Let wel: een gezonde kat kan tot zeven keer haar hoogte springen…

Fence
Cat fence

Wilt u echt advies aan huis voor uw tuin dan komen wij bij onze leden gratis aan huis hoor, uiteraard wel even rekening houden met onze verplaatsing, meer info hier trouwens. Een kat die onder een auto sterft daar hebben we echt pijn van, daarvoor zijn we er, om u en uw kat lang veilig te laten genieten van elkaar.
Wij zijn de enige LINK TUSSEN MENS & KAT. (Worldcatnonprofit.org)

 

 

Waarom wij katten niet dankbaar genoeg kunnen zijn…

De pest, ook bekend als de zwarte dood, een ziekte veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. 

 

Ze komt het lichaam in via de huid en gaat via het lymfesysteem. De bacteriën leven in het spijsverteringskanaal van vlooien. De vlooien natuurlijk, leven van bloed van de gastheer, en wanneer de vlooien het bloed slikken, dan wordt deze besmet met de bacterie. De bacteriën vermenigvuldigen zich massaal, ze gaan darmverstopping vormen, verhongeren de parasiet omdat voedingsstoffen niet kunnen worden geabsorbeerd. De vlo braakt in een poging om de blokkade te wissen, en omdat de vlo hongerig is, voedt ze zich gulzig. Wanneer de besmette vlo het zieke bloed braakt in een beetplaats op een gast dier of mens, wordt de gastheer geïnfecteerd met zwarte pest.

De ziekte was ooit zeer verwoestend en de daaruit voortvloeiende dood was verschrikkelijk. Er waren eigenlijk drie vormen van de zwarte pest – de builenpest en de longpest en de bloedpest (vergiftiging).  Slachtoffers van de builenpest leden aan pijnlijk gezwollen lymfeklieren in de hals en de oksels. Ze werden ook geplaagd met hoge koorts, braken, bonzende hoofdpijn, en gangreen. Sommigen waren zo zwak dat ze nauwelijks de energie had om te slikken.
De longpest was nog straffer. Als het lichaam probeerde om te vechten tegen de ziekte, werden grote hoeveelheden slijm geproduceerd. De slachtoffers moesten voortdurend slijm ophoesten in een poging om te ademen en meer dan vijfennegentig procent van de patiënten verdronken in eigen lichaam vloeistoffen. De longpest was een via de lucht verspreidde bacterie door het hoesten van geïnfecteerde individuen.
Bloedpest had een sterftecijfer van honderd procent. Bij dit type van de pest leden de slachtoffers aan hoge koorts en paarse vlekken op de huid. Dit is de dodelijkste vorm en was ook de meest zeldzame.

Vanaf het midden van de jaren 1300 tot de jaren 1700, terroriseerde de zwarte pest een groot deel van Europa en delen van Azië. De meeste historici geloven dat de pest voor het eerst naar Europa kwam aan boord van schepen uit Azië. De meest waarschijnlijke boosdoener waren de zwarte ratten die leefden onder de scheepsruimen met etensresten. Deze waren de kleinere familieleden van de bruine ratten.
De eerste uitbraak van de pest, in de veertiende eeuw in Europa was heftigste. In feite is een groot deel van de bevolking van Engeland en Frankrijk gestorven toen. In sommige delen van Engeland was er een dodental boven de 50%. In delen van Frankrijk leed men zelfs een verbazingwekkend verlies van boven de negentig procent van de bevolking.

Vandaag gaan velen ervan uit dat er slechts één uitbraak van de zwarte pest was, maar er waren eigenlijk meerdere. In feite is het raasde de pest door Europa ongeveer eens per generatie tot het begin van de achttiende eeuw. Een van de laatste grote uitbraken in Engeland met “de Grote Plaag van Londen”, heeft in 1665-1666 plaatsgevonden.
Interessant is dat het lot van de mensheid wonderlijk kan gekoppeld worden aan die van de gewone huiskat. Als de katten bevolking steeg, daalde de pandemie en als de katten bevolking kelderde, maakte de zwarte pest een heropleving. Waarom?

Vergeet niet dat de pest werd verspreid door vlooien die op ratten leefden. Een vicieuze cyclus hield de ziekte gaande. Geïnfecteerde vlooien die ratten beten en het knaagdier besmetten. Andere vlooien bijten besmette ratten en besmetten zichzelf. Zodra de gastheer “rat” stierf aan de pest, leefden de dakloze vlooien verder door op zoek gaan naar een nieuwe gastheer. Helaas gingen ze dan vaak op zoek naar een mens. Wanneer de zieke besmette vlooien mensen beten om zich te voeden was de mens besmet. Dus waarom zouden de Europeanen niet gewoon veel katten houden om de ratten te doden en aldus het aantal gevallen van de pest te verminderen?  Ze werden oorspronkelijk naar Europa gebracht door de Romeinen, die de katachtigen in Egypte had ontdekt. Toen het houden van huiskatten als muizenvangers populair in Europa werd, kwam net de eerste plaag. Katten werden voorheen geassocieerd met duivels en heksen …

 

Om volledig die vraag te beantwoorden, moet je het geloofssysteem van het middeleeuwse Europa begrijpen. Op basis van historische opzoekingen en bestuderen van middeleeuwse kunst, zag men dat mensen in deze periode vatbaar waren voor heel wat bijgeloof. De katholieke kerk was de machtigste entiteit in Europa en was vast overtuigd van het kwaad uit te roeien, onder welke vorm ook. Katten, door hun mysterieuze aard en hun vermogen om in buitengewone omstandigheden te overleven, werden door de algemene bevolking gevreesd en als consorten van Satan aanschouwd. De onschuldige katten werden met duizenden gedood in naam van het geloof. Nu nog zijn er “dwazen” die zwarte katten vrezen trouwens… (De jaarlijkse kattenworp in Ieper is hier stille getuige van)

De katten kregen uiteindelijk hun wraak! Omdat er weinig katten overbleven en de plaag dus nog groeide zelfs nog meer wijdverbreid. Je zou dan denken dat de mens de verbinding met dit punt zou maken, maar in plaats daarvan maakten ze nog erger. Ze begonnen om met nieuwe kracht de pest te associëren met de katten en zelfs met honden. Ze geloofden dat, aangezien beide van deze dieren meestal veel vlooien hadden, ze de oorzaak van de pest waren… Vervolgens werden katten verboden in veel delen van Europa, en grote aantallen katten en honden werden opnieuw gedood. In feite, op een punt in de middeleeuwen waren er nauwelijks nog katten en in Engeland zelfs bijna totaal uitgeroeid.
Hoewel Katten bezit illegaal was in sommige regio’s, waren er een paar mensen die hielden van hun katten. 

 

Andere mensen zagen uiteindelijk dat deze katteneigenaren vaak immuun leken voor de zwarte plaag. Het woord verspreidde zich snel, en nog veel meer waarnemingen van dit fenomeen werden opgemerkt. Dit resulteerde in onderzoek eigenaardig genoeg als het was in die tijd…

Uiteindelijk zag men in dat niet de katten maar dat de ratten verantwoordelijk waren voor de verspreiding van de zwarte pest. Dan natuurlijk wou iedereen een kat of twee bezitten. En omdat katten vruchtbare kwekers zijn, duurde het niet lang voor aan de vraag kon worden voldaan. De wetten die voor de katten doodvonnis betekenden werden ingetrokken. In veel regio’s was er al snel een nieuwe wet voor in de plaats – Een wet die katten zou beschermden in plaats van ze uit te roeien en zo voorkwam men het uitsterven van een hele bevolking in Europa.

ALS KATTEN ORGANISATIE MENEN WIJ DAN OOK DAT DE MENSHEID VEEL MEER DANKBAARHEID ZOU MOGEN BETUIGEN TEGENOVER DAT KLEINE WEZEN WAT NAAST ONS LEEFT!!!

Een huis en een thuis voor mens & kat

Vaak worden we bij huisbezoeken geconfronteerd met een arme omgeving voor onze katten… Natuurlijk is het altijd schipperen tussen de mooie vaas van madam, de bekers van meneer en het speelgoed van de kinderen…

Maar als je echt katten gelijkwaardig wil een thuis bieden,
kijk even hier… Ik heb mijn levensgezel helaas nog niet
kunnen overtuigen, maar zou niet twijfelen …

 

We can not solve the world’s problems, but we can start small …

Waarom katten advies

De familie Jansen kocht net een nieuwe stofzuiger… Ze hebben zich alvast goed laten adviseren en kochten een model waar ze zeker de eerste vijf tot tien jaar weinig problemen mee gaan ondervinden!

 

De familie Jansen adopteerden net een kat uit het asiel. De kinderen vonden ze leuk en het was een mooie kat…Dat was in 2012, nu ziet hun geliefde kat “doortje” er zo uit…

 

 

Is uw advies voor een stofzuiger belangrijker?
Kies op voorhand voor het juiste advies, kattenadvies. Voor 60 euro per jaar krijgt u van ons alle advies en u steun de minder bedeelden, zowel katjes als eigenaars. Op wat wacht u nog?

Kan vachtkleur een invloed hebben op agressie?

De University of California Davis heeft een onderzoek gedaan bij 1274 kat-eigenaars. Er werd gepeild naar de agressie naar mensen en ook onderlinge agressie bij huiskatten.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke rode katten (uitzonderlijk, meestal zijn dat katers) en lapjeskatten, zwart/witte en vrouwelijke grijs/witte katten meer neiging tot agressie vertonen naar mensen toe en interacties naar dierenartsen toe. Tot de rustige katten behoren o.m. grijze, zwarte, witte of  tabby (gemarmerde) kleuren. Echter: correlatie impliceert geen oorzakelijk verband, en gewoon omdat er een correlatie tussen vacht kleur en agressiviteit bij katten, betekent niet noodzakelijkerwijs dat aangeboren agressiviteit bij een bepaalde huidskleur ontstaat, of vice-versa. Misschien is er wel een link naar de evolutiebiologie (spandrels) – Bijkomend onderzoek nodig om dat aan te tonen.

In de evolutionaire biologie is een spandrel een fysieke ‘tool’ welke ontstaat als bijproduct bij de evolutie van een ander karakteristiek gegeven. Het zou dus best wel kunnen dat het veranderen van kleur een “spandrel” is, een evolutionair bijproduct, een indirect effect van inherent genetische transactie naar meer agressie. Ik verwijs hier naar onderzoek wat reeds in 1959 werd gedaan bij vossen, zie artikel hier…

Wetenschap begint katten beter te begrijpen

Wetenschappers zijn er uiteindelijk aan het uit geraken… Waar kattenliefhebbers al lang van overtuigd waren

Katten zijn expressief, gevoelig en emotionele wezens en hebben een uitzonderlijke manier om te communiceren met de mensen rondom hen. Het heeft de wetenschap vele kopzorgen bezorgd omdat ze steeds het gedrag van katten vergeleken met dat van honden, dit is echter totaal onmogelijk. Honden zijn simpel, eenvoudig te begrijpen en hangen in leven en dood af van een ‘baas’. Katten zijn meer genuanceerd en veel complexer en ze passen hun taal & gedrag aan mensen, situaties om zich heen perfect aan. Een hond kan men trainen opdat hij je zou begrijpen, katten trainen ons omdat we hen zouden begrijpen.
Intussen heeft mijn kat nog weinig geheimen voor mij, ik weet niet of dat aangeboren talent is of ik gewoon gemakkelijk op te leiden ben door mijn kat. Vroeger begreep ik de drukte van veel mensen om me heen, telefoons met verwijten van hoger (mensen)hiërarchie, maar ook de schoonheid en puurheid van de zeldzame stille quality-time met mijn spinnende katertje. De katman.header

Voortaan een eigen website…

Voor nieuwe leden is er binnenkort dit initiatief.

 

Het is de Facebook pagina van jouw kat. Men kan ze zelf naar eigen believen aanpassen… Met ondermeer het adres van jouw eigen dierenarts, gedragstherapeut, baasjes, kortom alles wat uw kat over zichzelf kwijt wil…