Kattenadvies iVZW wil mensen wereldwijd informeren over:

  • De nadruk moet liggen op het welzijn van katten zelf. Menselijke belangen mogen niet als hoofdreden aangehaald worden.
  • Mensen die hun kat laten voortplanten en de kittens een goed leven bezorgen, stellen normaalgezien een goede daad. Bij overpopulatie vinden asielkatten hierdoor echter geen thuis. Het is voor hen dat mensen hun kat moeten steriliseren, niet voor de gesteriliseerde kat zelf. Het adopteren van asielkatten moet aangemoedigd worden.
  • Niet alleen het materiële comfort, maar ook het psychisch welzijn van katten is belangrijk. Een kerngezonde huiskat kan een laag welzijn hebben als er onvoldoende wordt ingespeeld op haar natuurlijke noden als solitaire jager.
  • Momenteel leeft het idee dat zwerfkatten een waardeloos leven leiden, maar met voldoende voedsel en beschutting kunnen katten die als zwerfkat opgroeiden wel een hoog welzijn hebben. We moeten ze aanvaarden in onze menselijke omgevingen.
  • De term ‘euthanasie’ mag niet worden gebruikt voor het doden van katten in asielen. Foutief woordgebruik kan ertoe leiden dat het doden als minder erg wordt beschouwd.
  • Baasjes moeten hun verantwoordelijkheden nakomen en instaan voor het welzijn van katten. Katten en andere dieren mogen niet als gebruiksvoorwerpen of eigendom worden gezien. Het zijn voelende wezens, met rechten en belangen.

    IMG_7024

WAT IS PARVO of KATTENZIEKTE (Panleucopenie)

Kattenziekte (Feline Panleucopenie) is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij katten, veroorzaakt door het panleucopenievirus, een Parvo virus.

Feline Panleucopenie

Hoe vindt overdracht van het Panleucopenie virus plaats?
Kittens kunnen in de baarmoeder besmet worden met kattenziekte, hetgeen kan leiden tot doodgeboorte.
Worden de kittens, ondanks besmetting wel levend geboren dan hebben ze meestal
onderontwikkelde kleine hersenen of een waterhoofd.

De jonge of volwassen kat kan via de neus (inademen), het maagdarmkanaal (indigestie) geïnfecteerd worden.
het virus zit in alle uitscheidingsproducten van de kat (speeksel, braaksel, traanvocht, ontlasting).

Ook kan de kat besmet worden door indirect contact, bv door besmette voorwerpen (mandje, schoenen, kleding) of door kattenvlooien.
Het probleem is dat het virus lang kan overleven in een vreemde omgeving, resistent is tegen de meeste desinfectiemiddelen en zelfs na een jaar nog tot besmetting kan leiden!!

Hoe vaak komt het voor?
Kattenziekte komt wereldwijd voor in niet of onvoldoende gevaccineerde populaties,
Vooral in een omgeving waar veel ongevaccineerde katten bij elkaar zitten kan de ziekte leiden tot een snelle en massale sterfte onder deze katten.

Welke dieren zijn vatbaar voor Kattenziekte?
Jonge kittens tot 6 maand zijn het meest vatbaar,
maar ook volwassen dieren die niet voldoende beschermd zijn kunnen kattenziekte krijgen.

Wat zijn de symptomen van Kattenziekte?
Kittens die in de baarmoeder besmet worden overlijden vaak vlak voor of na de de geboorte. Als ze wel levend geboren worden hebben ze vaak onderontwikkelde kleine hersenen of een waterhoofd.

Een kat met Kattenziekte heeft in het begin algemene verschijnselen: sloomheid, hoge koorts en braken.  Als de kat de eerste fase overleeft, krijgt de kat na enkele dagen ook diarree; het darmslijmvlies wordt verwoest.
De diarree is zwart, stinkend en kan bloedstolsels en slijm bevatten.
De kat heeft veel buikpijn, wil niet eten en drinken en zal uitdrogen.
Vooral in de eerste fase kan zeer acute sterfte optreden en zijn de verschijnselen minder duidelijk. In het bloedonderzoek kan de dierenarts een daling van alle witte-, en rode bloedcellen en bloedplaatjes waarnemen, een zogenaamde panleucopenie.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose Kattenziekte kunnen we met zekerheid vaststellen door bloed of ontlasting
op te sturen naar een extern laboratorium; het antigeen moet worden aangetoond.
Antistoffen aantonen is minder betrouwbaar.
Als een kat overleden is worden er weefselmonsters van organen genomen om de diagnose te stellen.

Hoe wordt een ziek dier behandeld?
Een kat met Kattenziekte moet zeer intensief in een quarantaine behandeld worden.
De kat moet aan het intraveneus infuus, soms is bloedtransfusie nodig.
Ook zijn er veel ondersteunende medicijnen nodig om het braken te onderdrukken
en de bloederige diarree te behandelen.

Wat is de prognose van een kat met Panleucopenie?
Zeker 90% van de katten overleeft het niet!
Als de kat het wel overleeft kan hij drager blijven van het virus  en het uitscheiden in de omgeving en hiermee andere katten besmetten.

Hoe kan Kattenziekte voorkomen worden?
Kattenziekte is te voorkomen door te enten. Als de moederpoes goed gevaccineerd is, kunnen de kittens in de baarmoeder niet ziek worden. Vervolgens krijgen ze antistoffen via de moedermelk binnen. Deze zogenaamde antilichamen verliezen echter snel hun werkzaamheid. Een kitten moet 2 maal het kattenziekte vaccin toegediend krijgen, meestal gegeven op 9 en 12 weken leeftijd. Op de leeftijd van 1 jaar wordt het katje nogmaals tegen kattenziekte geënt. Vanaf dan beschermt de vaccinatie tegen kattenziekte zo’n 3 jaar lang. Elke 3 jaar moet de vaccinatie herhaald worden.
Als uw kat een aantal jaar niet gevaccineerd is, maar wel de 3 kitten-entingen heeft gehad, volstaat een eenmalige vaccinatie om de bescherming tegen Kattenziekte weer op te pakken. Door de hele katten populatie goed te enten, kan een epidemie voorkomen worden.

Wonen aan de straatkant met uw kat(ten)…

Maar al te vaak stellen we vast dat katten door wagens overreden worden op (drukke) wegen… Mensen denken ook dat katten het gevaar wel zien en horen en dat klopt ook meestal wel. We zeggen duidelijk “MEESTAL” want dat is helaas niet altijd het geval.

Een belangrijk deel van onze katten zijn jagers en er zijn er ook die helemaal niet jagen hoor, vaak een combinatie van genetica en opvoeding van de moeder. Voor eigenaars die een kat hebben die ‘nogal’ graag jaagt is er een extra aandachtspunt wanneer ze aan een drukke straat wonen. De motivatie is bij katten het verschil tussen soms “leven en dood”. Katten kunnen minutenlang geconcentreerd, gefocust zitten of liggen op de uitkijk van een prooi, die prooi hoeft echt geen olifant te zijn hoor, een klein insect kan al de gegadigde zijn… Nu wanneer ze in dergelijke toestand liggen zijn ze vaak heel kwetsbaar. Ze slagen er op dat moment in alle lichaams- en hersenfuncties bijna 100% af te stemmen op het vangen van die prooi. Dat wil ook zeggen dat hun aandacht voor externe factoren uiterst miniem is. Stelt u het zich even voor alsof u net een belangrijk schriftelijk examen aan het afleggen zijt of waart vroeger of nu op de school…

Hunting_cat
Kat op de uitkijk

Een beweging van die prooi of een kleine wijziging van de toestand is vaak al voldoende dat uw kat onbezonnen over de weg raast… soms de dood tegemoet… Het hoeft dus niet altijd de schuld te zijn van een “laagvlieger op 4 wielen” hoor, meestal is het gewoon een samenloop van omstandigheden zoals bij elk ongeval.

De vraag die zich opdringt: wat kunnen we daaraan doen?

Wel hier kunnen we kort zijn: zorg dat uw kat(ten) zeker geen vrije toegang hebben tot die straat. En dat hoeft echt niet zo een dure ingreep te zijn hoor. Tegenwoordig kan je in veel tuincenters terecht om van dat gaas, er is zelfs gaas wat je vanop kleine afstand al niet meer opmerkt in het landschap, dus het hoeft uw mooi zicht niet te hinderen. Let wel: een gezonde kat kan tot zeven keer haar hoogte springen…

Fence
Cat fence

Wilt u echt advies aan huis voor uw tuin dan komen wij bij onze leden gratis aan huis hoor, uiteraard wel even rekening houden met onze verplaatsing, meer info hier trouwens. Een kat die onder een auto sterft daar hebben we echt pijn van, daarvoor zijn we er, om u en uw kat lang veilig te laten genieten van elkaar.
Wij zijn de enige LINK TUSSEN MENS & KAT. (Worldcatnonprofit.org)